‼️ℹ️ W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, przed skorzystaniem z usług Fitness for Life – Nowy Sącz prosimy o zapoznanie się z normami sanitarnymi, których należy bezwzględnie przestrzegać przebywając na terenie naszego Obiektu.

1️⃣ Z Obiektu Fitness for Life Nowy Sącz mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Osoby, którym doskwiera gorsze samopoczucie prosimy o pozostanie w domu.
2️⃣ Każda osoba wchodząca na teren Klubu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przy użyciu specjalnego preparatu dostępnego na wejściu. Osoby opuszczające Obiekt również zobligowane są do wykonania procedury dezynfekcji rąk.
3️⃣ W recepcjach Klubów przygotowane będą ankiety, które należy wypełnić każdorazowo przed skorzystaniem z usług Klubu.
4️⃣ Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zachowania odpowiedniego odstępu (2 metrów) pomiędzy pozostałymi Klubowiczami jak i Personelem Klubu.
5️⃣ Każda osoba przebywająca w Klubie zobligowana jest do posiadania własnego ręcznika i używania go podczas ćwiczeń. Osoby nie spełniającego tego warunku nie będą mogły korzystać w usług Klubu.
6️⃣ Każdy Klubowicz zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu. Czynność należy wykonać przy użyciu udostępnionego przez Obiekt środka do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez Klientów z własnych pomocy – typu maty.
7️⃣ Na salach fitness wyznaczone będą strefy „czyste” i „brudne” skąd będzie należało brać sprzęt i akcesoria do ćwiczeń. Po skończonym treningu i samodzielnej, wstępnej, dezynfekcji odłożyć sprzęt.
8️⃣ Obowiązywały będą limity osób przebywających jednocześnie na salach fitness.
9️⃣ W szatniach dostępne będą preparaty do dezynfekcji, których będzie można użyć do samodzielnej dezynfekcji szafek. (Czynność wykonywana również przez Personel Klubu).
1️⃣0️⃣ Każda osoba wchodząca na teren Klubu, podchodząca do recepcji, korzystająca ze strefy bistro zobligowana jest do zasłaniania ust i nosa. Ćwiczenia wykonujemy bez maseczek, przyłbic.
1️⃣1️⃣ Codziennie w godzinach 14:00 – 15:00 obowiązuje przerwa techniczna, podczas której przeprowadzana będzie dodatkowa dezynfekcja.
1️⃣2️⃣ Zachęcamy do dokonywania płatności bezgotówkowych.
1️⃣3️⃣ Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez Personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie Obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Kochani serdecznie prosimy o stosowanie się do w/w punktów oraz stosowanie się do zaleceń Personelu. Mamy nadzieję, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu każdego z nas treningi będą odbywały się w przyjaznych i bezpiecznych warunkach. Dbajmy o siebie wzajemnie ❤️