W dn. 17.02 (poniedziałek)

  • zajęcia Piłki & Wzmacnianie godz.18:30 poprowadzi Sylwia

W dn. 19.02 (środa)

  • zamiast zajęć Pilates & Stretching 19:00 odbędą się zajęcia Zdrowy Kręgosłup z Grześkiem
  • zajęcia TBC godz.20:00 poprowadzi Justyna

W dn. 20.02. (czwartek)

  • zamiast zajęć Zumba (19:00) odbędą się zajęcia BPU z Asią K.